Akademik Kadro

Arş. Gör.

Buket ÖZ

Hukuk Fakültesi / Kamu Hukuku

Biyografi

2012 yılında Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimine başladı. Lisans eğitimi boyunca Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı (Enka Holding) tarafından başarı/barınma bursu aldı. Lisans eğitimini onur derecesiyle 2016’da tamamladı. Ardından, 2017 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. 2017 yılından beri Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında çalışmakta olup, halen yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.