Ders Planı ve Yapısı

1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ASO 101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
EKON 101 - Ekonomiye Giriş 3+0+0 Zorunlu 5
HUK 111 - Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku 4+0+0 Zorunlu 7
HUK 121 - Anayasa Hukuku (Genel Esaslar) 3+0+0 Zorunlu 7
HUK 131 - Hukuka Giriş 3+0+0 Zorunlu 6
İNG 203 - İngilizce Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HUK 112 - Aile Hukuku 4+0+0 Zorunlu 7
HUK 122 - Türk Anayasa Hukuku 3+0+0 Zorunlu 7
HUK 162 - Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 3+0+0 Zorunlu 5
HUK 182 - Genel Kamu Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
HUK 192 - Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HUK 215 - İnsan Hakları ve Bireysel Başvuru 3+0+0 Zorunlu 6
HUK 261 - Ceza Hukuku Genel Hükümler 6+0+0 Zorunlu 7
HUK 271 - İdare Hukuku 3+0+0 Zorunlu 7
HUK 281 - Devletler Umumi Hukuku 3+0+0 Zorunlu 6
TÜRK 103 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HUK 256 - Türk Demokrasi Tarihi 3+0+0 Zorunlu 6
HUK 262 - Borçlar Hukuku Genel Hükümler 6+0+0 Zorunlu 7
HUK 272 - İdari Yargılama Hukuku 3+0+0 Zorunlu 7
HUK 292 - Vergi Hukuku 3+0+0 Zorunlu 6
TAR 203 - Atatürk İlkeleri, İnkılâp Tarihi ve Modern Türkiye’nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HUK 303 - Tüketici Hukuku 3+0+0 Zorunlu 6
HUK 341 - Ticari İşletme Hukuku 3+0+0 Zorunlu 6
HUK 353 - Borçlar Hukuku Özel Hükümler 5+0+0 Zorunlu 7
HUK 391 - Medeni Usul Hukuku 5+0+0 Zorunlu 7
İNG 400 - İş Hayatında İngilizce 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
BİM 201 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Zorunlu 4
HUK 304 - Fikrî ve Sinaî Mülkiyet Hukuku 3+0+0 Zorunlu 6
HUK 354 - Eşya Hukuku 4+0+0 Zorunlu 6
HUK 364 - Ceza Hukuku Özel Hükümler 4+0+0 Zorunlu 6
HUK 382 - Şirketler Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
HUK 392 - Kıymetli Evrak Hukuku 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HUK 401 - Sermaye Piyasası Hukuku 3+0+0 Zorunlu 6
HUK 417 - Devletler Özel Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
HUK 419 - Miras Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
HUK 441 - Bireysel İş Hukuku 3+0+0 Zorunlu 4
HUK 453 - Avukatlık Hukuku 3+0+0 Zorunlu 6
HUK 471 - Sosyal Güvenlik Hukuku 3+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HUK 418 - Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları 3+0+0 Zorunlu 6
HUK 422 - Deniz Ticaret Hukuku 2+0+0 Zorunlu 4
HUK 428 - Sigorta Hukuku 3+0+0 Zorunlu 6
HUK 434 - Ceza Usul Hukuku 4+0+0 Zorunlu 5
HUK 442 - Toplu İş Hukuku 3+0+0 Zorunlu 4
HUK 454 - İcra ve İflas Hukuku 4+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30