Hukuk Fakültesi Dekanlığı

Doğuş Üniversitesi, 09.07.1997 tarih ve 4281 sayılı Kanun’un Ek 41. maddesi ile 1997 yılında kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur. Üniversitemiz, kuruluşunda Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, İşletmecilik Meslek Yüksekokulu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nü bünyesinde barındırmaktaydı.

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kuruluşu ise 2008 yılında gerçekleşmiştir. 2809 Sayılı Kanun’un Ek 30. maddesine göre, 06.05.2008 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılmıştır. Fakültemiz 2008-2009 akademik yılında öğretime başlamış ve ilk mezunlarını 2013’te vermiştir.

Hukuk Fakültesi olarak amacımızı, modern yaşamın gereklerini doğru algılayacak, Cumhuriyet’in ve hukuk devletinin temel ilkelerini benimsemiş, ulusal hukukumuzu ve hukukun evrensel kurallarını özümsemiş, hukuk kurallarını farklı boyutlarıyla doğru yorumlayabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında çeşitli alanlarda görev üstlenebilecek nitelikli hukukçular yetiştirmek olarak belirledik.

İstanbul Anadolu yakasında yer alan fakültemiz, öğrencilerimizin dört yıl boyunca sürdürecekleri öğrenim hayatlarında şehirle iç içe olmalarına ve İstanbul gibi bir dünya şehrinin sunduğu sayısız olanaktan da kolaylıkla yararlanmalarına fırsat vermektedir.

Fakültemizin dört yıllık ders programında, temel hukuk derslerinin yanı sıra bu dersleri tamamlayan “İnsan Hakları ve Bireysel Başvuru”, “Türk Demokrasi Tarihi”, “Tüketici Hukuku”, “Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku”, “Avukatlık Hukuku”, “Sermaye Piyasası Hukuku”, “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları”, “Sigorta Hukuku” gibi zorunlu kategorisinde yer alan birçok fakülte uzmanlık dersi yer almaktadır.

Fakültemiz, öğrenci kulüpleriyle işbirliği yaparak öğrencilerimize İstanbul Anadolu Adalet Sarayı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Adli Tıp Kurumu ve Ceza İnfaz Kurumu gibi kurumları ziyaret ederek uygulamayı yerinde görme fırsatları sunmaktadır.

Hedefimiz, öğrencilerimize mevcut hukuk sistemimizi teorik alt yapısıyla öğretmek ve öğrencilerimizin hukuk mantığını geliştirerek teorik bilgiyi somut olaylara uygulayabilme diğer bir söyleyişle analitik düşünebilme yeteneklerini geliştirmektir. Bu bağlamda Fakültemizde teorik dersler, pratik derslerle tamamlanmaktadır. Pratik derslerde öğrencilerimizden, gerçek olaylardaki veya öğretim üyelerimiz tarafından kurgulanmış sanal olaylardaki hukuki sorunları tespit etmeleri ve teorik derslerde öğrendikleri bilgiler ışığında çözmeleri beklenmektedir.

Ayrıca dersler kapsamında öğrencilerimize kurgusal dava yarışmaları ile sanal bir mahkeme ortamında hukuki sorunları tartışma ve çözme olanakları da sunulmaktadır. Öğrencilerimiz Avukatlık meslek kuruluşu olan Barolar tarafından organize edilen üniversiteler arası kurgusal dava yarışmalarına da öğretim üyelerimizle bire bir çalışarak hazırlanmakta ve hâkim, öğretim üyesi ve avukatlardan oluşan jüriler önünde teorik bilgilerini pratiğe dökme imkânına sahip olmaktadır.

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin her sayısında öğrencilerimizin de hakem kontrolünden geçirilmiş makalelerine yer verilmeye çalışılmaktadır. Böylece öğrencilerimiz akademik standartlarda yazı yazmaya teşvik edilmektedir. Dergimizin her yıl bir sayısını mezunlarımızın akademik yazılarına ayırmayı ve böylece mezunlarımızla bağımızı koparmayıp bilimsel platformda Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakülteli olma bilincini yerleştirmeyi amaçlamaktayız.

Üniversitemiz bünyesinde kamu hukuku ve özel hukuk alanında tezli ve tezsiz yüksek lisans programları da sunulmaktadır. Hem Üniversitemiz hem de fakültemizce yıl içerisinde “Kişisel Gelişim Seminerleri” adı altında güncel sorunların ele alındığı ve tartışıldığı pek çok seminer düzenlenmektedir. Bu seminerlerde öğrencilerimiz yüksek mahkeme hâkim ve savcılarını, konusunda uzman deneyimli akademisyen ve avukatları dinleme fırsatını elde etmektedir.

Kamu İhale Kurumu ve Tüketici Hukuku Enstitüsünün Üniversitemizin ev sahipliğinde her yıl düzenlediği eğitim seminerleri ve sertifika programları da gelenekselleşmiştir. Fakültemiz, öğrencilerimize yüksek lisans programları ve kişisel gelişim seminerleri ile uzmanlaşma imkânı sunulmaktadır.

Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programı olan ERASMUS Programı çerçevesinde öğrencilerimiz asgari koşulları sağlamak kaydı ile Üniversitemizce yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde seçkin Avrupa Üniversitelerinde öğrenim görebilme imkânına da sahiptirler.


Hukuk Fakültesi Dekanlığı

Haberler ve Etkinlikler

Tüm haberler ve etkinlikler için tıklayınız