Komisyonlar

Mezuniyet Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Sera REYHANİ YÜKSEL Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Hilal ÇELİK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Osman Serkan GÜLFİDAN Üye
Arş. Gör. Nurhan YAPRAK Üye
Arş. Gör. Buket ÖZ  Üye

 

Yatay Geçiş/Muafiyet/İntibak Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Sevda KESKİN Başkan
Dr. Arş. Gör. Sami Özgür MEMİŞOĞLU  Üye
Arş. Gör. Yağız YAVUZ Üye
Arş. Gör. Cihan TÜRKER Üye
Arş. Gör. Ayşe ZİYAN Üye

 

Özel Hukuk Yüksek Lisans/Doktora Takibi Sorumlusu
Dr. Arş. Gör. Sami Özgür MEMİŞOĞLU   
Arş. Gör. Ayşe ZİYAN  

 

Dergi Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Sera REYHANİ YÜKSEL  
Arş. Gör. Yağız YAVUZ