Dekanlık

DekanProf. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ
mgumus@dogus.edu.tr
Dekan YardımcısıDr. Öğr. Üyesi Hande DENİZhdeniz@dogus.edu.tr
Dekan YardımcısıDr. Öğr. Üyesi Sami Özgür MEMİŞOĞLUsmemisoglu@dogus.edu.tr
Fakülte SekreteriEbru YÖRÜDÜeyorudu@dogus.edu.tr