Kamu Hukuku

 Kamu Hukuku Bölümü: Prof. Dr. Abdullah DİÇKOL (Başkan) 

 Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanları
 Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Prof. Dr. Hamide ZAFER

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay ÇINAR

Arş. Gör. Yağız YAVUZ

Arş. Gör. Buket ÖZ

 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Prof. Dr. Abdullah DİÇKOL

Genel Kamu Hukuku

Arş. Gör. Ece TOPBAŞ

 Hukuk Tarihi

Arş. Gör. Cihan TÜRKER

 İdare Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi Yıldız AKER ÜNAL
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILMAZ*

* Ders Saat Ücretli