Erasmus/Farabi

Erasmus Değişim Programı

Erasmus + programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan bir Avrupa Birliği programıdır. Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’deki EÜB sahibi üniversiteler ile iletişimini T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) sağlar. Avrupa Komisyonu değişimden faydalanan bireylere katkı sağlamak amacıyla öğrencilere hibe vererek değişime mali olarak da destek vermektedir. Türkiye’de bulunan ve Erasmus değişim programına dâhil olan her üniversite bir sonraki akademik yıl için seçtiği tüm aday Erasmus öğrencilerinin sayısına göre Ulusal Ajanstan hibe talep eder. Ulusal Ajans tüm Türk üniversitelerinden gelen hibe taleplerini değerlendirir ve Avrupa Komisyonuna aktarır.

Farabi Değişim Programı

Farabi Değişim Programı, Türkiye’deki üniversiteler arasında bir dönem (Sadece Güz Dönemi) ya da bir yıl (Güz+Bahar Dönemi) öğrenci hareketliliğine olanak sağlayan bir programdır. Ön Lisans ve Lisans öğrencisinin ilk yılını tamamlamış olması ve genel not ortalamasının en az 2.00/4.00; Y.lisans ve doktora öğrencisinin de ilk yarıyılını tamamlamış olması ve genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. Değişim 2. sınıfta başlamaktadır.


Erasmus / Farabi Programı Hukuk Fakültesi Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Nesrin Akın