Kamu Hukuku

 Kamu Hukuku Bölümü: Prof. Dr. Abdullah DİÇKOL (Başkan)

 Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanları
 Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Prof. Dr. Hamide ZAFER

Dr. Öğr. Üyesi Yağız YAVUZ

Arş. Gör. Buket ÖZ TÜYDAŞ

 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL

 Milletlerarası Hukuk

Arş. Gör. Ece TOPTAŞ

 İdare Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILMAZ*

 Anayasa HukukuDr. Öğr. Üyesi Ender TÜRK

* Ders Saat Ücretli