Kamu Hukuku

 Kamu Hukuku Bölümü: Prof. Dr. Abdullah DİÇKOL (Başkan) 

 Ana Bilim Dalı  Başkan Öğretim Elemanları
 Anayasa Hukuku Dr. Öğr. Üyesi Osman Serkan GÜLFİDAN 
 Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Prof. Dr. Hamide ZAFER

 Arş. Gör. Yağız YAVUZ
 Arş. Gör. Buket ÖZ

 Genel Kamu Hukuku
 

 Prof. Dr. Rukiye AKKAYA KİA*

 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

 Prof. Dr. Abdullah DİÇKOL

 Arş. Gör. Nergis KULAKSIZOĞLU MERCAN

 Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku 

 Dr. Öğr. Üyesi İlhan AKBULUT*
 Arş. Gör. Cihan TÜRKER

 İdare Hukuku  Prof. Dr. Turan YILDIRIM*
 Dr. Öğr. Üyesi Nurhan YAPRAK
 Mali Hukuk  Prof. Dr. Gülay YILMAZ*
 Devletler Umumi Hukuku  Dr. Öğr. Üyesi Sevda KESKİN

* Ders Saati Ücretli