Özel Hukuk

 Özel Hukuk Bölümü: Doç. Dr. Sera REYHANİ YÜKSEL (Başkan) 

 Ana Bilim Dalı  Başkan Öğretim Elemanları

 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 Prof. Dr. Öner EYRENCİ 
 Medeni Hukuk Doç. Dr. Sera REYHANİ YÜKSEL

 Doç. Dr. Ali Hulki CİHAN  
 Arş. Gör. Ayşe ZİYAN

 Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku  
 Devletler Özel Hukuku 

 Dr. Öğr. Üyesi Sami Özgür MEMİŞOĞLU

 Ticaret Hukuku 

 Dr. Öğr. Üyesi Nesrin AKIN
 Arş. Gör. Ayşe Begüm KELEŞ
 Arş. Gör. Defne KAHVECİ

* Ders Saati Ücretli