Özel Hukuk

 Özel Hukuk Bölümü: Dr. Öğr. Üyesi Sami Özgür MEMİŞOĞLU (Başkan) 

 Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanları

 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi İpek KOCAGİL ERSOY

 

 Medeni Hukuk

Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ

Dr. Öğr. Üyesi Emrah AKTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Sinem CAMCI

Dr. Öğr. Üyesi Hande DENİZ

Arş. Gör. Çıdam Nur VURUCU

Arş. Gör. İrem İLERİ

 Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku


 

 Devletler Özel Hukuku

Doç. Dr. Cahit AĞAOĞLU*

Arş. Gör. Özüm DEMİRKOL

 Ticaret Hukuku

 Doç. Dr. Canan KÜÇÜKALİ

 Dr. Öğr. Üyesi Nesrin AKIN

 Dr. Öğr. Üyesi Sami Özgür MEMİŞOĞLU

 Dr. Öğr. Üyesi Cansu  TOPAL

 Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Begüm KELEŞ

 Arş. Gör. Defne KAHVECİ

 Arş. Gör. Ela KARATAY

* Ders Saat Ücretli